Berliner Seminar Recht im Kontext
Mon 09 Jan 2012 | 18:00–20:00

Recht als Rhetorik und Rhetorik als Recht

Dieter Simon (Berlin)

Wissenschaftskolleg zu Berlin, Villa Jaffé, Wallotstr. 10, 14193 Berlin

All events